Επαγγελματικός Κώδικας

Επαγγελματικός Κώδικας
Επαγγελματικός Κώδικας Διπλωματούχων Μηχανικών

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΕ/ΤΚ

GIS Κέρκυρας

GIS Κέρκυρας

Αμοιβές Μηχανικών

Αμοιβές Ιδιωτικών Έργων
Αμοιβές Ιδιωτικών Έργων
Δωρεάν Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΤΕΕ

Τράπεζα Πληροφοριών

Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ

Μελέτη Ο.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ

Μελέτη Ο.Ε. ΤΚ/ΤΕΕ
Καταγραφή μνημείων Ν. Κέρκυρας που υπόκεινται στον αρχαιολογικό νόμο από Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚ

Αρχιτεκτονική

Αρχιτεκτονική Κληρονομιά
Ψηφιοποίηση και προβολή έργων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των Ιονίων Νήσων - ΤΕΕ/ΤΚ
1993-1995 Αποθήκευση του άρθρου σε μορφή Adobe PDF Εκτύπωση του άρθρου Αποστολή με e-mail μέσα από το teekerk.gr
1. "Διαχείριση και Διάθεση απορριμμάτων Ν. Κέρκυρας"
ΜΕΛΗ Ο.Ε:
α. Λώλος Θεοφάνης
β. Σπίνουλας Βασίλειος
γ. Ανθης Ιωάννης
2. " Μελέτη και Επεξεργασία προτάσεων για τον τρόπο εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού Νόμου"
ΜΕΛΗ Ο.Ε:
α. Ζωχιός Γρηγόρης
β. Σκιαδάς Δημήτριος
3. "Μηχανικοί και δημόσια Διοίκηση"
ΜΕΛΗ Ο.Ε:
α. Φαναριώτης Γεώργιος
β. Αλαμάνος Κωνσταντίνος
4. "Επιμέλεια και σύνταξη της περιοδικής έκδοσης του Τμήματος με την επωνυμία 'ΔΟΜΟΣ'"
ΜΕΛΗ Ο.Ε:
α. Ραψομανίκης Ιωάννης
β. Μπαλατσινός Δημήτριος
γ. Κοσκινά Μαριλένα
5. "Μελέτη σύνταξης οδηγιών αποκατάστασης βλαβών στα οδοστρώματα του Ν. Κέρκυρας"
ΜΕΛΗ Ο.Ε:
α. Ζωχιός Γρηγόρης
β. Κυριάκης Αντώνιος
6. "Καταγραφή κτιρίων και οικοπέδων Ν. Κέρκυρας"
ΜΕΛΗ Ο.Ε:
α. Μητροπία Μαρία
β. Κοτσιμπού Σοφία
γ. Οικονόμου Πέτρος
δ. Σπύρου Αντίοχος
7. "Οργάνωση συνεδρίου 'Ασφάλεια και Υγιεινή στα εργοτάξια'"
ΜΕΛΗ Ο.Ε:
α. Στογιάννος Σπύρος
β. Κοσκινά Μαριλένα
γ. Πισιμίση Σταματία
δ. Κωστάκος Ιωάννης
ε. Ελύτης Νικόλαος
στ. Παππά Βασιλική
8. "Καταγραφή των Μηχανικών - Μελών ΤΕΕ της Κέρκυρας"
ΜΕΛΗ Ο.Ε:
α. Παλαιολογόπουλος Γεώργιος
β. Ρουβάς Γεώργιος
9. "Πολεοδόμηση τουριστικών οικισμών - Προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου"
ΜΕΛΗ Ο.Ε:
α. Πανδής Μιχάλης
β. Ζολώτα Αγαθή
10. "Τροχαία ατυχήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κερκυραίων - Μελέτη εντοπισμού αιτιών - Προτάσεις"
ΜΕΛΗ Ο.Ε:
α. Κορωνάκης Σπύρος
β. Στογιάννος Σπύρος